Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2015. március 4.

 

Beszámoló a 2015. március 3-i Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűléséről

A közgyűlés az Alapszabály módosítását egyhangú határozattal elfogadta. Az Alapszabály módosult a 7., 37., 39., 41., 57., valamint az 1-es számú melléklet: rövidítések pontokban. A módosított Alapszabály hatályba lépésének időpontja 2015. március 15.

A közgyűlés a Szolgáltatási Szabályzat módosítását egyhangú határozattal elfogadta. A Szolgáltatási Szabályzat módosult az 1., 2.1, 2.2.1.3, 2.1.8.1, 2.1.9, 7.11, 7.14, és Átmeneti rendelkezések pontokban. A módosított Szolgáltatási Szabályzat hatályba lépésnek időpontja 2015. március 15.

 

2015. február 27.

Itt az új egészségpénztári kézikönyv

Megjelent új, a 2015-ös változásokat is tartalmazó kiadványunk, amelyben minden olyan aktuális információt összefoglaltunk, ami segíthet abban, hogy egészségpénztári befizetéseit a lehető legkönnyebben és legésszerűbben használja.

A kézikönyvet mindennapos használatra terveztük: könnyen átlátható, tematizált, és még a legkisebb női táskában is biztosan elfér. Használja egészséggel!

2015. február 23.

2014. évi adóigazolással kapcsolatos hiánypótlások

Tájékoztatjuk kedves Pénztártagjainkat, hogy a 2014. évi adóigazolással kapcsolatos reklamációk és hiánypótlások miatti helyesbítési kérelmek utolsó leadási határideje 2015. február 27. Ezt követően módosított adóigazolások kiállítására nincs lehetőség. Köszönjük megértésüket!

 

2015. február 12.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére 

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés: 

időpontja: 2015. március 03., 10:00 óra 

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló) 

napirendje: 

  1. Alapszabály
  2. Szolgáltatási Szabályzat módosítás 
  3. Egyebek 

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel. 

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes. 

A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

 

Tisztelettel: 

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 

Igazgatótanács

 

 

 

2015. január 5.

Tájékoztató az ügyfél-átvilágítás elmaradásából adódó intézkedésekről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény ügyfél-átvilágítási kötelezettséget írt elő a pénztártagok részére, melynek nem teljesülése esetén intézkedéseket kell tenni a Pénztárnak.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön 2013. július 1-e előtt lépett be pénztárunkba és azonosítási kötelezettségének nem tett eleget, akkor az egészségpénztári kártyahasználatát és az egyéni számláról történő kifizetéseket a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2015. január 1-től felfüggeszti. Ez az intézkedés átmenetinek tekinthető, hiszen az azonosítási kötelezettségének Ön továbbra is bármikor eleget tehet, melyet követően kifizetésekre és egészségpénztári kártyahasználatra ismét lehetőség nyílik.

Amennyiben Ön még nem azonosította magát
1. Kérjük, hogy jöjjön el személyesen a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatára (1037 Budapest, Montevideo u. 5. II. emelet),
2. ha Ön magyar állampolgár, hozzon magával személyazonosságának igazolására alkalmas okiratot és lakcímkártyát,
3. ha Ön külföldi állampolgárok, hozzon magával útlevelet és magyarországi tartózkodási jogot igazoló okirat.
4. Az azonosítási folyamat könnyítése érdekében kérjük, hogy hozza magával kitöltve a honlapunkról letölthető Azonosítási adatlapot, valamint a fentiekben kért igazolványok fénymásolatát.

További kérdése esetén, kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat a (06 1) 248-2270-es telefonszámon, ahol nyitvatartási időben munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Medicina Egészség- és Önsegélyező PénztárMegosztás