Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2015. február 27.

Itt az új egészségpénztári kézikönyv

Megjelent új, a 2015-ös változásokat is tartalmazó kiadványunk, amelyben minden olyan aktuális információt összefoglaltunk, ami segíthet abban, hogy egészségpénztári befizetéseit a lehető legkönnyebben és legésszerűbben használja.

A kézikönyvet mindennapos használatra terveztük: könnyen átlátható, tematizált, és még a legkisebb női táskában is biztosan elfér. Használja egészséggel!

2015. február 23.

2014. évi adóigazolással kapcsolatos hiánypótlások

Tájékoztatjuk kedves Pénztártagjainkat, hogy a 2014. évi adóigazolással kapcsolatos reklamációk és hiánypótlások miatti helyesbítési kérelmek utolsó leadási határideje 2015. február 27. Ezt követően módosított adóigazolások kiállítására nincs lehetőség. Köszönjük megértésüket!

 

2015. február 12.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére 

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés: 

időpontja: 2015. március 03., 10:00 óra 

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló) 

napirendje: 

  1. Alapszabály
  2. Szolgáltatási Szabályzat módosítás 
  3. Egyebek 

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel. 

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes. 

A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

 

Tisztelettel: 

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 

Igazgatótanács

 

 

 

2015. január 5.

Tájékoztató az ügyfél-átvilágítás elmaradásából adódó intézkedésekről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény ügyfél-átvilágítási kötelezettséget írt elő a pénztártagok részére, melynek nem teljesülése esetén intézkedéseket kell tenni a Pénztárnak.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön 2013. július 1-e előtt lépett be pénztárunkba és azonosítási kötelezettségének nem tett eleget, akkor az egészségpénztári kártyahasználatát és az egyéni számláról történő kifizetéseket a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2015. január 1-től felfüggeszti. Ez az intézkedés átmenetinek tekinthető, hiszen az azonosítási kötelezettségének Ön továbbra is bármikor eleget tehet, melyet követően kifizetésekre és egészségpénztári kártyahasználatra ismét lehetőség nyílik.

Amennyiben Ön még nem azonosította magát
1. Kérjük, hogy jöjjön el személyesen a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatára (1037 Budapest, Montevideo u. 5. II. emelet),
2. ha Ön magyar állampolgár, hozzon magával személyazonosságának igazolására alkalmas okiratot és lakcímkártyát,
3. ha Ön külföldi állampolgárok, hozzon magával útlevelet és magyarországi tartózkodási jogot igazoló okirat.
4. Az azonosítási folyamat könnyítése érdekében kérjük, hogy hozza magával kitöltve a honlapunkról letölthető Azonosítási adatlapot, valamint a fentiekben kért igazolványok fénymásolatát.

További kérdése esetén, kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat a (06 1) 248-2270-es telefonszámon, ahol nyitvatartási időben munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

2014. november 11. tájékoztató

Tájékoztató jövedelemnek minősülő, nem jogszerűen igénybevett termék, szolgáltatás rendezéséről

Kedves Pénztártagunk!

Az év vége közeledtével felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön 2014. évben olyan szolgáltatásokat vett igénybe Pénztárunknál, amelyek a jelenlegi szabályozás alapján jogszerűtlennek minősülnek, abban az esetben 2014. december 31-ig az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

Az SZJA törvény 28.§ 1. bekezdésének e.) pontja alapján, amennyiben a Pénztártag olyan szolgáltatást vett igénybe (vagy terméket vásárolt), mely nem szerepel a jogszabály (Öpt. 51/A-E. §) által megnevezett szolgáltatások/termékek között, az elszámolt és a Pénztár által kifizetett összegek jövedelemnek minősülnek és a Tag számára adókötelesek (Szja. Tv. 28.§.(1) e) pont), valamint 27%-os egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az Eho tv. 11. § (11) bekezdése alapján, melyet a magánszemélynek kell bevallani és megfizetni.

A jogszerűtlen kifizetésekre az információk az Online Pénztárba bejelentkezve a Szolgáltatások lekérdezése menüpont alatt érhetők el. A jogszerűtlen tételekre történő szűrés a „Jogszerűtlen” oszlop „Igen” értékre vonatkozóan lehetséges, a megjelölt indokok a „Probléma okok” oszlopban, illetve ezek magyarázata az információs buborékban olvasható.

Probléma ok magyarázat:
PNT, ENT:    Az Öpt. 51/B § - 51/D §, a 268/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 24/B § - 24/D §, valamint a Pénztár Szolgáltatási Szabályzata alapján nem elszámolható termék.
ORV:     A szolgáltatást igénybevevő pénztártagnak vagy kedvezményezettjének nincs orvosi javaslata, melyet az Orvosi javaslat nyomtatványon vagy az orvosa által kiállított nyomtatványon kell pótolni.
NKV:    A számlán szereplő személy nincs megjelölve szolgáltatás igénybevételére jogosult kedvezményezettként (közeli hozzátartozó), melyet pótolhat a Nyilatkozat kedvezményezett jelöléshez formanyomtatvány kitöltésével.
TSE:    Termék specifikus engedély: a termék elszámolásához szükséges. (”közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, az ORKI, CE, MEEI, vagy a Hivatal által kiadott minősítéssel rendelkező, valamint az Európai Unió országaiban működő hatóság által kiadott - ezzel egyenértékű - minősítéssel rendelkező orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása”)

A fenti tételek rendezésére az alábbi két lehetőség van:

  1. Amennyiben a tétellel kapcsolatos probléma okának ORV (orvosi javaslat hiány) vagy NKV (nincs kedvezményezett jelölés) van feltüntetve, úgy a fentiekben megjelölt kitöltött nyomtatványok Pénztárhoz történő megküldése történhet eredeti példánnyal vagy hiteles másolatként postai úton, faxon, vagy szkennelve elektronikus úton legkésőbb 2014. december 31-i beérkezéssel.
  2. Amennyiben a tételek nem elszámolható termékek vagy a felsorolásban szereplő okok miatt jogszerűtlen szolgáltatásigénylések, úgy azok összegét visszautalhatja. A jóváírásnak 2014. december 31-ig meg kell történnie a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Gránit Banknál vezetett számlájára (12100011-10014932-00000000), és az átutalás közlemény rovatában az érintett tételek iktatószámát kötelezően fel kell tüntetni. Kérjük, szíveskedjen kerekítés nélkül a pontos összeget utalásra indítani. Amennyiben a közlemény rovat alapján nem derül ki, hogy a befizetés jogszerűtlen tétel rendezése érdekében történt, vagy a jogszerűtlen tételek összegét meghaladóan történik, a különbözetet egyéni tagdíjként könyveljük a befizetés összegétől függetlenül. A visszautalások előzőekben leírt módja esetén a jogszerűtlen tételeket rendezettnek tekintjük, azok után adófizetési kötelezettség Önt nem terheli.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogszerűtlen tételek utólagos rendezésére nincs mód. Ha a tételek rendezése a megadott határidőig nem történik meg, úgy azok egyéb jogcímen kapott jövedelemnek minősülnek és azokat az általunk kiküldött 2014. évi adóigazolásban tüntetjük fel, ezzel kapcsolatban bevallási és adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Köszönettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 Megosztás