Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2018. március 12.

Ügyfélszolgálatunk nyitvatartása a szokásostól eltérő időpontokban

Felhívjuk kedves Pénztártagjaink figyelmét, hogy a munkaszüneti napok helyett ledolgozandó napok miatt 2018-ban az alábbi napokon a szokásotól eltérő időben tart nyitva ügyfélszolgálatunk:

 

Szokásostól eltérő személyes és telefonos ügyfélszolgálat egyaránt:
 
2018. március 29. csütörtök - 8:00 órától 15:00 óráig
2018. április 21. szombat - 8:00 órától 15:00 óráig
2018. október 13. szombat - 8:00 órától 15:00 óráig
2018. november 10. szombat - 8:00 órától 15:00 óráig
2018. december 1. szombat - 8:00 órától 15:00 óráig
2018. december 15. szombat - 8:00 órától 16:00 óráig

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

2018. február 21.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2018. március 12. 10:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

 1. Alapszabály módosítás
 2. Szolgáltatási szabályzat módosítás
 3. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2018. február 21.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanácsa

 

2018. január 23.

 

Tisztelt Pénztártagjaink!

Az új 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. december 1. óta lehetőséget ad arra, hogy Pénztárunk az eddigi azonosítási folyamat helyett egyszerűsített átvilágítást is végezhessen bizonyos esetekben.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 12. § (2) bekezdése alapján (továbbiakban: Pmt.) pénztárunknak legalább ötévente ismételten el kell végeznie az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. Ez alapján felhívjuk szíves figyelmüket a Pénztár Alapszabálya, valamint a Pmt. 12. § (3) alapján, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következett be (beleértve az azonosító okmány és lakcímkártya számát is), úgy a változásról kötelesek a változást követő öt munkanapon belül értesíteni a pénztárunkat.

Annak érdekében, hogy a Pénztár szolgáltatásait továbbra is zavartalanul igénybe tudják venni, kérjük, szíveskedjenek az alábbiak szerint eljárni:

1. Egyszerűsített átvilágítás

Egyszerűsített átvilágítást az alábbi magánszemélyeknél végezhetünk (figyelembevéve a 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet előírásait is):

 • akiknél az önkéntes egészségpénztárba a munkáltatója által a munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-ának 12-szeresét, és/vagy
 • akinél a pénztártag által a pénztárba befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (750.000 Ft/év).

Az azonosításhoz Önnek csupán annyi a feladata, hogy érvényes személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát (mely az adatokat teljes körűen és olvashatóan tartalmazza):

 • személyesen bemutatja ügyfélszolgálatunkon, vagy
 • elküldi nekünk postán, emailben, vagy faxon, ez esetben kérjük, lehetőség szerint szíveskedjen feltüntetni az Ön tagsági számát.

2. Normál átvilágítás

Normál átvilágítást az alábbi magánszemélyeknél szükséges végeznünk:

 • akiknél az önkéntes egészségpénztárba a munkáltatója által a munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg meghaladja a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-ának 12-szeresét, és/vagy
 • akinél a pénztártag által a pénztárba befizetett összeg éves szinten meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (750.000 Ft/év).

Az azonosításhoz Önnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

A. Személyes azonosítás a Pénztár ügyfélszolgálatán:

Az azonosításhoz használt érvényes fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat:

  Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Medicina Egészségközpont
Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 1121 Budapest, Budakeszi út 36/C.
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00-18.00
Kedd-Péntek: 8.00-16.00
Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-18:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy sikeres azonosítás csak érvényes okmányokkal lehetséges!

B. Amennyiben személyes azonosításra nincs lehetősége az Ügyfélszolgálatunkon, akkor az alábbi lehetőségei vannak:

 • közjegyző által hitelesített okmány másolattal:

A közjegyző a személyazonosító okmányairól hiteles másolatot készít. A hiteles másolatot a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

 • külföldön:

Magyar külképviseleti hatóságot kell felkeresnie a személyes azonosítással kapcsolatban és az okmányokról készített hitelesített másolatok készítése érdekében. A hiteles másolatot a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

3. Fokozott átvilágítás

Fokozott átvilágítást az alábbi magánszemélyeknél szükséges végeznünk:

 • kiemelt közszereplők esetében
 • kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel rendelkező ügyfelek esetében

Az azonosításhoz Önnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

A. Személyes azonosítás a Pénztár ügyfélszolgálatán:

Az azonosításhoz használt érvényes fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat:

  Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Medicina Egészségközpont
Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 1121 Budapest, Budakeszi út 36/C.
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00-18.00
Kedd-Péntek: 8.00-16.00
Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-18:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

 • amennyiben Ön kiemelt közszereplő, akkor a „Nyilatkozat kiemelt közszereplők részére” című nyomtatvány kitöltése is szükséges
 • amennyiben Ön külföldi lakcímmel rendelkezik, akkor útlevél szükséges az azonosításhoz
 • sikeres azonosítás csak érvényes okmányokkal lehetséges!

B. Amennyiben személyes azonosításra nincs lehetősége az Ügyfélszolgálatunkon, akkor az alábbi lehetőségei vannak:

 • közjegyző által hitelesített okmány másolattal:

A közjegyző a személyazonosító okmányairól hiteles másolatot készít. A hiteles másolatot (illetve kiemelt közszereplő esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot) a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

 • külföldön:

Magyar külképviseleti hatóságot kell felkeresnie a személyes azonosítással kapcsolatban és az okmányokról készített hitelesített másolatok készítése érdekében. A hiteles másolatot (illetve kiemelt közszereplő esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot) a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek – az egészségpénztári fizetőkártyája mellett – társkártyával rendelkező szolgáltatásigénylésre jogosult kedvezményezettje is van, fentieket a kedvezményezett esetében is el kell végeznie.

Ha fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, Ügyfélszolgálatunk a 06 1 248 2270-es telefonszámon a 0-s gomb megnyomását követően készséggel áll rendelkezésére!

Együttműködését előre is köszönjük!

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

2017. november 27.

 

Ügyfélszolgálat nyitva tartása az ünnepi időszakban

  Személyes ügyfélszolgálat    Telefonos ügyfélszolgálat   
December 22. péntek 8:00-15:00 8:00-15:00
December 29. péntek 8:00-15:00 8:00-15:00
     

A többi napon ügyfélszolgálatunk a megszokott nyitvatartási időben áll Tagjaink rendelkezésére. Bővebb információért kattintson ide!

 

 

2017. november 28.

 

Közeledik az év vége, ne feledkezzen meg az alábbi határidőkről:

 • Ez évi utolsó tagdíj utalások indításának határideje (a banki nyitva tartás figyelembe vételével): 2017. december 28., 12:00
 • Ez évi utolsó online egyéni befizetés indításának határideje (a banki nyitva tartás figyelembe vételével): 2017. december 28., 12:00
 • Számlák beérkezési határideje az ez évi kifizetéshez: 2017. december 19.
 • 2017. évi számlák beérkezésének végső határideje: 2018. március 31.
 • Jövedelemnek minősülő, nem jogszerűen igénybe vett termékek, szolgáltatások rendezése: 2017. december 31. Bővebb információ a témáról: itt
 • Medicina Assistance Kártyával igénybe vehető szolgáltatásokról lemondó nyilatkozat beérkezési határideje: 2017. december 31. Bővebb információ a témáról: itt

Fontos, hogy ne felejtsen el nyilatkozni, hogy igényt tart-e a Medicina Assistance Kártyával igénybe vehető szolgáltatásokra. Továbbá mindenképp rendezze a jövedelemnek minősülő, nem jogszerűen igénybe vett termékek, szolgáltatások!

 Megosztás