Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

Közgyűlési meghívó - 2019.03.25.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

 

időpontja:

2019. március 25. 10:00

helyszíne:

1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

  1. Határozati javaslatok a Küldöttközgyűlés részére a PRÉMIUM Egészségpénztárba történő beolvadásra tekintettel.
  • az Átalakulási Terv elfogadása;
  • a Pénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés — kötelezettség állomány elfogadása;
  • a befogadó PRÉMIUM Egészségpénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés — kötelezettség állomány elfogadása;
  • a jogutód PRÉMIUM Egészségpénztár egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés — kötelezettség állomány elfogadása;
  • a jogutód PRÉMIUM Egészségpénztár Alapszabályának és szabályzatainak elfogadása;
  • az átalakulási szándék és az egyesülés napjának megerősítése;
  1. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

2019. március 18. 12:00 órától a közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2019. március 7.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa

 Megosztás