Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

Közgyűlési meghívó - 2019.február 21.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

 

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2019. február 21. 10:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

 1. A Pénztár átalakulása: szándéknyilatkozat más Pénztárba történő beolvadásra
  • átalakulási, beolvadási szándéknyilatkozat;
  • a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának és a két pénztár egyesülése fordulónapjának meghatározása;
  • a tervezett egyesülés pénzügyi számviteli dokumentumainak vizsgálatát végző független könyvvizsgáló megválasztása;
  • a pénzügyi-számviteli dokumentumok és az átalakulási terv tárgyalási időpontjának meghatározása;
 2. Az Alapszabály, Szolgáltatási Szabályzat módosítása, tekintettel a Medicina Assistance Alap, a Medicina Assistance Kártya és a Kegyeleti Alap, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások megszüntetésére
 3. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2019. február 5.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanácsa

 

 Megosztás