Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÓ A 2019. ÉVI ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI ADÓZÁSRÓL

 

 

MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÓ A 2019. ÉVI ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI ADÓZÁSRÓL

 

2018. november 13-án elfogadásra került, a pénztárakat is érintő, 2019. évre vonatkozó adótörvény. Tájékoztatónkban a legaktuálisabb információkat foglaljuk össze az elfogadott jogszabályok tükrében.

Jelentősen szűkül a munkáltató által kedvezményesen adható juttatások köre a béren felüli juttatásokra, a Cafetéria elemekre vonatkozó szabályozás változása miatt. A kedvező juttatási formák a megszűnő juttatások helyett továbbra is választhatóak:

$1      Munkáltatói hozzájárulás

$1      Célzott pénztári szolgáltatás

$1      Adomány

A MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

$1      jövedelemnek minősül és bérként adózik, amely után

$1·         munkáltató adó és közterhe 21%

$1·         pénztártag munkavállaló adó és közterhe 33,5%

$1      FONTOS! Jár utána a 20%, évente akár 150.000 Ft adókedvezmény

$1      nyugdíjalapba beleszámít

2019. évben továbbra is közös célunk az egészségpénztár hozzájárulás megtartása hiszen ezzel a béren felül olyan többletjuttatás adható dolgozók számára, mely ösztönzi az öngondoskodást, mindezt úgy, hogy a nyugdíjalapba beleszámít és így befolyásolja a jövőben nyugdíj összegét is.

A munkáltatói hozzájárulások 2019. évi meghatározásához, tervezéséhez az alábbi számításokkal mutatjuk be az adóváltozások hatásait , amennyiben a munkáltatók:

$1a)    nem változtatnak az idei juttatás rendszerén, összegén,

$1b)    szeretnék továbbra is a dolgozói juttatásban a nettó összeget megtartani, valamint

$1c)     továbbra is az idei költséget szánják a támogatásra, ez esetben mekkora összeghez jut a dolgozó:

 Megnevezés

 

a)

b)

c)

Juttatás 2018. évi adózása

(bázis adat)

2018 évi juttatási összeg 2019. évi adózása

2018. évi juttatási összeg megtartása bruttósítással 2019. évben

2018. évi juttatás munkáltatói összköltségének megtartása 2019. évben

adókedvez-ménnyel

adókedvez-mény nélkül

Munkáltatói hozzájárulás bruttó összege

5 000

5 000

6 266

7 519

5 815

Munkáltató költsége járulékokkal (+21%)

7 036

6 050

7 582

9 098

7 036

Dolgozót terhelő közterhek (-33,5%)

0

1 675

2 099

2 519

1 948

Nettó juttatás (pénztárba átutalt összeg)

5 000

3 325

4 167

5 000

3 867

20%-os adókedvezmény összege

0

665

833

0

773

Munkavállaló teljes nettó jövedelme

5 000

3 990

5 000

5 000

4 640

Munkavállaló jövedelemváltozása %-ban

 

-20,2%

0,0%

0,0%

-7,2%

Munkáltató összeköltség változása %-ban

 

-14,0%

7,8%

29,3%

0,0%

 

FONTOS! 2019. évben csupán 7,8%-os többletköltség mellett biztosítható a 2018. évben adott pénztári nettó juttatás adókedvezmény figyelembevételével

 

CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁSRÓL

A célzott szolgáltatás egy új egy új juttatási forma, amelyet pénztárunknál 2019. január 1-től adhatja a munkavállaló. A konstrukció lényege, hogy a Munkáltató szerződést köt a Pénztárral támogatásra, így a Pénztártag részére befizetett összegek NEM a tag egyéni számlájára kerülnek, hanem azt a Pénztár a tag részére megnyitott egy elkülönített szolgáltatási számlán kezeli. Ebből az összegből csak a Munkáltató által meghatározott tagok költhetnek a Munkáltató által meghatározott szolgáltatásokra. Az igénybe vehető szolgáltatások a szolgáltatási szabályzat szerint az egészségpénztári és önsegélyező pénztári szolgáltatások mindegyikére vonatkozik.

Eltérő szabályok vonatkoznak a célzott szolgáltatásokra:

$1a)    az egészségpénztári kiegészítő egészségbiztosítási célzott szolgáltatásként befizetett összeg

$1      az SZJA törvény 70. § (3a) bekezdése értelmében a munkáltatói tag által célzott szolgáltatásra befizetett összeg egyes meghatározott juttatásnak minősül ,

$1      a kifizető(munkáltató , támogató) a juttatás értéke 1,18-szorosa összegének 15%-a, mint SZJA, illetve 19,5%-a, mint EHO, így az összes adóteher 40,71% (1,18 x 0,15 + 1,18 x 0,195)megfizetésére köteles,

$1      a tagoknak a befizetéskor nem keletkezik semmilyen kötelezettsége,

$1      a tagok adómentesen igénybe vehetik.

$1b)    az önsegélyező szolgáltatásra célzott szolgáltatásként befizetett összeg

$1      után a befizetéskor sem a befizetőnek, sem a tagoknak nem keletkezik adókötelezettsége,

$1      szolgáltatás igénybevételekor a pénztártagnaka szolgáltatás értékének megfelelő egyéb jövedelme keletkezik,

$1      adóelőleget nem kell fizetni, a 15 % Szja-t és a 19,5 % Szochó a jövedelem 84 %-a után a pénztártagnak az adóbevallásra előírt határidőig kell megfizetnie ,

$1      egyéni adókedvezmény nem vehető utána igénybe.

 

Pénztári szolgáltatások tagi igénybevétele

$1      Az egyéni számláról igénybe vehető szolgáltatások feltételei nem változnak.

$1      Az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásainak igénybevétele célzott szolgáltatás keretében továbbra is adómentes a tagnál.

$1      A kiegészítő önsegélyező szolgáltatásokra felhasznált célzott szolgáltatás után azonban a tagot adókötelezettség terheli.

 

Tovább a célzott szolgáltatás bővebb tájékoztatójára

 

AZ ADOMÁNYRÓL

$1      a tag egyéni számláján jóváírt adomány a munkáltatói hozzájárulással azonos módon adózik : átutaláskor a munkáltatót 21% közteher, a munkavállaló pénztártagok 33,5% levonás terheli

$1      ugyanakkor a pénztártag számlájára beérkezett nettó adomány a pénztári befizetések kedvezményének alapjának számít, ezért az SZJA törvény 44/A §-a alapján, az ott szabályozott mértékben és módon a tag az éves személyi jövedelemadójából, 20%-ot visszaigényelhet (jelenleg 2019-ban maximum 750.000 Ft adomány után lehet évente 150 ezer Ft személyi jövedelemadót visszaigényelni, mint az egyéni befizetésnél)

 

Hogyan adható a pénztáron keresztül a munkavállaló Pénztártagnak adomány

$1       a pénztári törvény szerint bárki adhat adományt, támogatást a pénztárnak, így a munkáltató vállalat is

$1       az adománylevélben lehet meghatározni, milyen célra adja az adományozó (a Pénztár Alapszabálya IX.2. pontjában meghatározott tagsági kör részére) az adományt

$1       ha nem határozza meg a célt az adományozó, akkor a pénztár köteles az összeget a likviditási alapjába helyezni, ezért érdemes erre figyelmet fordítani

$1       a támogatás adható a pénztár működési alapjába is, de adható megjelölt személyeknek/tagoknak

$1       jogszabály írja elő, hogy ha a támogató nem rendelkezik külön a működési alapba helyezendő legalább 3%-nyi összegről, akkor a Pénztár Alapszabályában meghatározhatja, hogy a támogató által nyújtott teljes adomány összegének a 3%-át jogosult a működési alapja bevételeként jóváírni

$1       az adomány adható alkalomszerűen, vagy rendszeresen is

$1       az Öpt szerint az adomány a tagság egésze vagy az Alapszabályban meghatározott körökbe tartozó személyek részére adható

$1       az adomány összegére vonatkozóan nincs előírás, akár személyenként is változhat

 

JUTTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2019.

 

Jogcím

Bér

Béren kívüli juttatás,

SZÉP kártya

(34,50%)

Egészség-pénztári hozzá-járulás, Adomány

Célzott szolgál-tatás

Adomány önkéntes pénztárba

1.

Juttatás bruttó összege

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2.

Munkáltató közterhe

21,00%

34,50%

21,00%

40,71%

21,00%

3.

Összes munkáltatói teher (1+2)

121,00%

134,50%

121,00%

140,71%

121,00%

4.

Dolgozót terhelő közteher

33,50%

0,00%

33,50%

0,00%

33,50%

5.

Pénztári befizetés összege

0,00%

0,00%

66,50%

100,00%

66,50%

5.

Dolgozót terhető pénztári levonás

0,00%

0,00%

6,00%

6,00%

3,00%

6.

Juttatás adókedvezménye *

0,00%

0,00%

20,00%

0,00%

20,00%

7.

Nettó jövedelem (1 vagy 5 sor-4-5+6)

66,50%

100,00%

73,80%

94,00%

76,80%

8.

Jövedelem hatékonysága (7:3)

54,96%

74,35%

60,99%

66,80%

63,47%

 

Hatékonysági sorrend

5

1

4

2

3

* Adó visszatérítés a tagnak: 5 sor x 20%, de max. 150.000 Ft/év

 

A fenti táblázat adatai jól szemléltetik, hogy

$1      a 20%-os adókedvezmény munkáltatói hozzájárulásra történő alkalmazása mérsékli az adóteher növekedésének hatását, így azonos költségből bérként a költség 55%-a, munkáltatói hozzájárulásként, adományként 61%-a adható nettó jövedelemként,

$1      a célzott szolgáltatások keretében nyújtott juttatások még előnyösebbek, mert az összes költség 67%-a jelentkezik nettó jövedelemként a tagnál. ek

Amennyiben eddig juttatásként adta az egészségpénztári szolgáltatást, akkor nem kell erről lemondani, hiszen az adóváltozások csupán közteher növekedéseket okoznak. Továbbra is lehetőség van az öngondoskodás fontosságának hangsúlyozására, melynek egyik legnépszerűbb formája az egészségpénztár.

A Munkáltató és munkavállalóik közös célja lehet jövőre is az egészségmegőrzés és egészségvédelem, mely mindkét fél számára kiemelten fontos és kedvező feltételekkel biztosítható és vehető igénybe. Eddigi tapasztalatunk, hogy a tagokegyéni öngondoskodása, befizetései is töretlenül növekednek, szeretik és szívesen használják egészségpénztári szolgáltatásainkat.

Munkáltatói és dolgozói prezentációk keretében részletes információkkal, tanácsadással segítjük munkájukat a legkedvezőbb juttatások kiválasztásában, időpont egyeztetésre az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. e-mail címen állunk szíves rendelkezésükre.

 

Budapest, 2018. november 30.

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Letölthető verzióhoz kattintson ide.

 Megosztás