Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2018. március 22.

Önsegélyező szolgáltatásokkal egészülnek ki Pénztárunk szolgáltatásai

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése 2018. március 12-én döntött arról, hogy a Tagok igényeinek megfelelően, valamint a minél szélesebb körű szolgáltatások nyújtása érdekében önsegélyező pénztárrá alakul. Így 2018. április 1-től a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár új neve Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár, típusa pedig egészség- és önsegélyező pénztár. A pénztár adószáma és bankszámlaszáma változatlan marad!

A 13 új, kiegészítő önsegélyező szolgáltatás (a meglévő egészségpénztári szolgáltatások mellett), melyek a családok szociális támogatását segítik (részletek: Szolgáltatási Szabályzat 2.2. pont) az alábbiak:

1. Szülési támogatás
Egyszeri, egyösszegű szolgáltatás gyermek születése vagy örökbefogadása esetén a pénztártag vagy kedvezményezettje részére nyújtható egyszeri, egyösszegű 750.000 Ft-os támogatás.

2. Csecsemőgondozási (CSED) díj kiegészítés
A szolgáltatás a jogosultság idejének fennállása alatt vehető igénybe a pénztártag vagy kedvezményezettje által. A csecsemőgondozási díj kiegészítése a folyósítás időtartama alatt legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig lehetséges.

3. Gyermekgondozási (GYED) díj kiegészítés
A szolgáltatás a jogosultság idejének fennállása alatt vehető igénybe a pénztártag vagy kedvezményezettje által. A gyermekgondozási díj kiegészítése a folyósítás időtartama alatt legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig lehetséges.

4. Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) kiegészítése
A gyermekgondozási segély (GYES) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás összegével megegyező mértékben, rendszeres szolgáltatásként, a pénztártag és bejelentett szolgáltatásra jogosultja részére egyaránt nyújtható.

5. Gyermeknevelési támogatás (GYET) kiegészítése
A gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás összegével megegyező mértékben, rendszeres szolgáltatásként, a pénztártag és bejelentett szolgáltatásra jogosultja részére egyaránt nyújtható.

6. Munkanélküliségi ellátás
Munkanélküliségi ellátások szolgáltatás igénylésére azoknak a pénztártártagoknak és kedvezményezetteknek van lehetőségük, akiknek a jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak.

7. Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek

A pénztártagnak és kedvezményezettjének az alábbi segélyek, járadékok összegének kiegészítésére van lehetősége:

a) Baleseti járadék

b) Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (rehabilitációs ellátás)
Foglalkoztatásra, rehabilitációra javasolt személyek jövedelempótló ellátása

c) Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, valamint a bányászok egészségkárosodási járadéka

d) Rokkantsági járadék
Foglalkoztatásra, rehabilitációra nem javasolt személyek jövedelempótló ellátása

e) Ápolási díj
Az ápolási díjra jogosult a nagykorú hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló

 • súlyosan fogyatékos, vagy
 • tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

8. Tanévkezdési támogatás közoktatásban tanuló gyerek részére
Az óvodai, általános és középiskolai beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet. A beiskolázási támogatást a pénztár a családi pótlékra jogosult Tag, vagy szolgáltatásra jogosultja részére biztosítja.

9. Tanévkezdési támogatás felsőoktatásban tanuló személy részére
A felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítésére biztosítható. Éves összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet az igazolt költségek alapján.

10. Közüzemi díjak támogatása védendő fogyasztónak
A támogatás a jogosultság fennállása alatt folyamatosan igénybe vehető, kizárólag a Pénztártag számára. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet.

11. Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
A támogatás rendszeresen folyósítható. Az igényelt összeget a pénztár a pénztártag részére fizetheti meg, maximum havonta a minimálbér 15%-ig, a Pénztártag és bejelentett szolgáltatásra jogosultja részére egyaránt.

12. Idősgondozás támogatása
A pénztártag vagy a bejelentett közeli hozzátartozója részére gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatása. A szolgáltatás rendszeres kifizetésként igényelhető, az igazolt havi gondozási díj összegéig, de legfeljebb a nyugdíjminimum összegéig.

13. Kegyeleti Alap - Hátramaradottak segélyezése halál esetén
Fontos az öngondoskodás, tervezzen előre! A Kegyeleti Alap 2018. május 1-től nyílik meg, melyhez a „Csatlakozási Nyilatkozat” kitöltésével lehet csatlakozni, amit kérünk a Pénztárhoz beküldeni. Az Alap az egyéni számla elkülönített része, melyben a felhalmozott összeg mértékéig vehető igénybe a temetkezési szolgáltatás, amit számla alapján a kegyeleti szolgáltató részére fizetünk ki. A szolgáltatás a tag vagy bejelentett hozzátartozója halála esetén vehető igénybe.
A Kegyeleti alap továbbá biztosít egy az év 365 napján keresztül működő 0- 24 órás kegyeleti asszisztencia szolgáltatást, amely a haláleset bejelentésétől a temetésig nyújt segítséget a hátramaradottak részére.

A Pénztár e szolgáltatásokat egyéni szolgáltatásként nyújthatja a pénztártagok, illetve rendelkezésük szerint a közeli hozzátartozók részére.

Az önsegélyező szolgáltatások fedezete - a tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, támogatás, vagy adomány - a befizetést követő 180 napon túl használható csak fel egyéni szolgáltatás finanszírozására. Vagyis az önsegélyező szolgáltatások úgy vehetők igénybe, ha az erre fordítandó összeg a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott szabadon felhasználható egyenlegén legalább 180 napja rendelkezésre áll. Az önsegélyező pénztári szolgáltatásra felhasználható egyenlegéről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunknál.

Az önsegélyezési pénztárral és szolgáltatásaival kapcsolatos további részletekről, valamint az igényléhez szükséges dokumentumokról az Alapszabályból és Szolgáltatási Szabályzatból tájékozódhat bővebben. Az igényléshez szükséges nyomtatványokat honlapunk Nyomtatványok menüpontjában töltheti le:

 • Önsegélyező pénztári szolgáltatások igénylési nyomtatványai

Fontos tudni, hogy az önsegélyező szolgáltatások igénylése esetén az igénylési nyomtatványok használata kötelező!

Bízunk benne, hogy a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár továbbra is segítségére lehet az egészségügyi kiadásaik támogatásában! 

Ha további kérdése van, kérjük, keresse Ügyfélszolgálatunk a 248-2270-es telefonszámon, vagy írjon nekünk az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. email címre, illetve böngéssze honlapunkat.

Köszönjük bizalmát és jó egészséget kívánunk!
Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

 

2018. március 12.

Ügyfélszolgálatunk nyitvatartása a szokásostól eltérő időpontokban

Felhívjuk kedves Pénztártagjaink figyelmét, hogy a munkaszüneti napok helyett ledolgozandó napok miatt 2018-ban az alábbi napokon a szokásotól eltérő időben tart nyitva ügyfélszolgálatunk:

 

Szokásostól eltérő személyes és telefonos ügyfélszolgálat egyaránt:
 
2018. március 29. csütörtök - 8:00 órától 15:00 óráig
2018. április 21. szombat - 8:00 órától 15:00 óráig
2018. október 13. szombat - 8:00 órától 15:00 óráig
2018. november 10. szombat - 8:00 órától 15:00 óráig
2018. december 1. szombat - 8:00 órától 15:00 óráig
2018. december 15. szombat - 8:00 órától 16:00 óráig

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

2018. február 21.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2018. március 12. 10:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

 1. Alapszabály módosítás
 2. Szolgáltatási szabályzat módosítás
 3. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2018. február 21.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanácsa

 

2018. január 23.

 

Tisztelt Pénztártagjaink!

Az új 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. december 1. óta lehetőséget ad arra, hogy Pénztárunk az eddigi azonosítási folyamat helyett egyszerűsített átvilágítást is végezhessen bizonyos esetekben.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 12. § (2) bekezdése alapján (továbbiakban: Pmt.) pénztárunknak legalább ötévente ismételten el kell végeznie az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. Ez alapján felhívjuk szíves figyelmüket a Pénztár Alapszabálya, valamint a Pmt. 12. § (3) alapján, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következett be (beleértve az azonosító okmány és lakcímkártya számát is), úgy a változásról kötelesek a változást követő öt munkanapon belül értesíteni a pénztárunkat.

Annak érdekében, hogy a Pénztár szolgáltatásait továbbra is zavartalanul igénybe tudják venni, kérjük, szíveskedjenek az alábbiak szerint eljárni:

1. Egyszerűsített átvilágítás

Egyszerűsített átvilágítást az alábbi magánszemélyeknél végezhetünk (figyelembevéve a 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet előírásait is):

 • akiknél az önkéntes egészségpénztárba a munkáltatója által a munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-ának 12-szeresét, és/vagy
 • akinél a pénztártag által a pénztárba befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (750.000 Ft/év).

Az azonosításhoz Önnek csupán annyi a feladata, hogy érvényes személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát (mely az adatokat teljes körűen és olvashatóan tartalmazza):

 • személyesen bemutatja ügyfélszolgálatunkon, vagy
 • elküldi nekünk postán, emailben, vagy faxon, ez esetben kérjük, lehetőség szerint szíveskedjen feltüntetni az Ön tagsági számát.

2. Normál átvilágítás

Normál átvilágítást az alábbi magánszemélyeknél szükséges végeznünk:

 • akiknél az önkéntes egészségpénztárba a munkáltatója által a munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg meghaladja a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-ának 12-szeresét, és/vagy
 • akinél a pénztártag által a pénztárba befizetett összeg éves szinten meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (750.000 Ft/év).

Az azonosításhoz Önnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

A. Személyes azonosítás a Pénztár ügyfélszolgálatán:

Az azonosításhoz használt érvényes fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat:

  Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Medicina Egészségközpont
Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 1121 Budapest, Budakeszi út 36/C.
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00-18.00
Kedd-Péntek: 8.00-16.00
Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-18:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy sikeres azonosítás csak érvényes okmányokkal lehetséges!

B. Amennyiben személyes azonosításra nincs lehetősége az Ügyfélszolgálatunkon, akkor az alábbi lehetőségei vannak:

 • közjegyző által hitelesített okmány másolattal:

A közjegyző a személyazonosító okmányairól hiteles másolatot készít. A hiteles másolatot a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

 • külföldön:

Magyar külképviseleti hatóságot kell felkeresnie a személyes azonosítással kapcsolatban és az okmányokról készített hitelesített másolatok készítése érdekében. A hiteles másolatot a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

3. Fokozott átvilágítás

Fokozott átvilágítást az alábbi magánszemélyeknél szükséges végeznünk:

 • kiemelt közszereplők esetében
 • kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel rendelkező ügyfelek esetében

Az azonosításhoz Önnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

A. Személyes azonosítás a Pénztár ügyfélszolgálatán:

Az azonosításhoz használt érvényes fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat:

  Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Medicina Egészségközpont
Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 1121 Budapest, Budakeszi út 36/C.
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00-18.00
Kedd-Péntek: 8.00-16.00
Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-18:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

 • amennyiben Ön kiemelt közszereplő, akkor a „Nyilatkozat kiemelt közszereplők részére” című nyomtatvány kitöltése is szükséges
 • amennyiben Ön külföldi lakcímmel rendelkezik, akkor útlevél szükséges az azonosításhoz
 • sikeres azonosítás csak érvényes okmányokkal lehetséges!

B. Amennyiben személyes azonosításra nincs lehetősége az Ügyfélszolgálatunkon, akkor az alábbi lehetőségei vannak:

 • közjegyző által hitelesített okmány másolattal:

A közjegyző a személyazonosító okmányairól hiteles másolatot készít. A hiteles másolatot (illetve kiemelt közszereplő esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot) a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

 • külföldön:

Magyar külképviseleti hatóságot kell felkeresnie a személyes azonosítással kapcsolatban és az okmányokról készített hitelesített másolatok készítése érdekében. A hiteles másolatot (illetve kiemelt közszereplő esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot) a Pénztár postacímére (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) kell beküldenie.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek – az egészségpénztári fizetőkártyája mellett – társkártyával rendelkező szolgáltatásigénylésre jogosult kedvezményezettje is van, fentieket a kedvezményezett esetében is el kell végeznie.

Ha fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, Ügyfélszolgálatunk a 06 1 248 2270-es telefonszámon a 0-s gomb megnyomását követően készséggel áll rendelkezésére!

Együttműködését előre is köszönjük!

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

2017. november 27.

 

Ügyfélszolgálat nyitva tartása az ünnepi időszakban

  Személyes ügyfélszolgálat    Telefonos ügyfélszolgálat   
December 22. péntek 8:00-15:00 8:00-15:00
December 29. péntek 8:00-15:00 8:00-15:00
     

A többi napon ügyfélszolgálatunk a megszokott nyitvatartási időben áll Tagjaink rendelkezésére. Bővebb információért kattintson ide!