Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

A természetes személyekre vonatkozó adatok kezeléséről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) rendelkezik. Az Infotv., a GDPR, valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Pénztár) mint adatkezelő „Adatvédelmi szabályzat"-ot készített, mely itt olvasható, valamint teljes terjedelmében az érintettek megtekinthetnek a Pénztár Ügyfélszolgálatán.
Az Infotv. 20.§-ának (4) bekezdése alapján a Pénztár, mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja tagjait, illetve a Pénztárba belépni szándékozókat, továbbá az egyéb érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkról.

Adatvédelmi tisztviselő

Neve: Fekete Tibor
Elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.